Környezeti kihívások és önkormányzati válaszok - Gondolatok egy környezetvédelmi jogi konferencia kapcsánTematikus vitaülés: 2016. november 28.A közhatalmi szervek politikai véleménye

Heti hír

 • 18 April 2017
 • Kutatócsoport3

Döntött az EUB: jár a támogatás az erdőterületek résztulajdonosainak
Az Európai Unió Bíróságának 2017. március 30-án született döntése értelemében a magánszemélyeket nem lehet kizárni a résztulajdonukban álló erdőterületek után járó a  Natura 2000 kompenzációs támogatásból csak azért, mert ezen területek egy része az államé. De mit is jelent ez? Miért fordult a Kúria az Európai Unió Bíróságához? Tovább...

Lex CEU, avagy a szabad oktatáshoz való jog kérdése

 • 9 April 2017
 • kutatocsoport5

2017. április 4-én a magyar parlament 123 igen és 38 nem szavazattal elfogadott egy olyan törvénymódosítást, amely sokak szerint a Közép-Európai Egyetem (CEU) ellehetetlenítését célozza.  A döntés ellen tüntetések szerveződtek, illetve nemzetközi tiltakozáshullám indult meg. A blogbejegyzés ezt a kérdéskört járja körbe, kitérve csak a leglényegesebb pontokra. Tovább... (Lovas Dóra)  

Mégsem külön(b)? Vita és döntés a közigazgatási bíráskodásról

 • 18 March 2017
 • kutatocsoport5

Az önálló közigazgatási bíróság – amit a jogászok különbíróságnak neveznek – felállítását mérlegelő munkálatok már a rendszerváltás óta tartanak Magyarországon. 2017-ben e folyamat újabb állomásához értünk. A Parlament február végén  fogadta el a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt. Bár ez utóbbi esemény nem kapott nagy sajtónyilvánosságot, a megelőző folyamatokat – ideértve a törvény előkésztését, a jogalkotási procedúrát, az Alkotmánybíróság előzetesen elutasító döntését – meglehetősen élénk szakmai és közéleti viták kísérték, amelyeknek egyes eredményei a szélesebb tudományos közösség érdeklődésére is számot tarthatnak. Az MTA ÁJB Közjogi Albizottság ülése, majd év eleji tematikus szakfolyóirat-publikációja, a tudományos vita keretei között, részese volt a folyamatnak. Tovább... (Bartha Ildikó)

Szájkosár és póráz: kié itt a tér?

 • 10 March 2017
 • kutatocsoport5

A szegedi önkormányzat 2017. január 1-én hatályba lépett rendelete új alapokra helyezte a közösségi együttélés szabályait a közel 170.000 lakosú városban. A jogszabály alapján a város öt, idegenforgalmi szempontból is frekventált tere kiemelt védelmet élvez: e területekről az ellentmondásos döntés voltaképpen kitiltotta a labdázni, piknikezni, szórakozni, vagy éppen kutyát sétáltatni vágyókat. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a kérdéses terek egyikén civilek kisebb csoportja demonstrált a szabad közterekért… Tovább... (Józsa Zoltán)

Egy igazi „hungarikum”: a hazai banki különadók szabályozásának rögös útja

 • 20 February 2017
 • kutatocsoport5

Magyarországon háromféle banki különadó került bevezetésre az utóbbi egy évtizedben: a hitelintézeti járadék, a pénzügyi szervezetek különadója, valamint a tranzakciós illeték. Meglátásom szerint ezek a bankszektort sújtó extra terhek az egész gazdaság fenntartható növekedését korlátozzák, regulációjuk pedig sürgető reformokat kíván. Az új fejleményekre reflektálva ugyanakkor szeretnék rámutatni arra, hogy nem volna teljesen lehetetlen próbálkozás fenntarthatóvá tenni a banki különadók rendszerét a hazai adóstruktúrában. Tovább... (Horváth Bettina)

„Várakozók az oltár előtt” – avagy a TPP alakulástörténete

 • 11 February 2017
 • Kutatócsoport3

Lee Hsien Loong-nak, Szingapúr elnökének 2016 nyarán a TPP-vel (Trans-Pacific Partnership, avagy Csendes-óceáni Partnerség) kapcsolatban megfogalmazott víziója, úgy tűnik, bizonyos értelemben mindenképpen valósággá válik: az Egyesült Államok ugyanis elhagyja a Csendes-óceáni térség 12 országát összefogó szabadkereskedelmi együttműködést. Írásunkban a megállapodás körüli főbb kérdések ismertetésére törekszünk, kitérve arra is, hogy miként alakulhat az „oltárnál várakozók” sorsa, mennyiben valósulhat meg a menyegző a menyasszony nélkül? Tovább... (Kanyuk Petra)

Oldalak