A Bizottság újabb lépése a magyarországi élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohánytermék-értékesítést terhelő adó ügyében

  • 2015/07/23
  • Kutatócsoport3

Az Európai Bizottság két különálló, részletes vizsgálatot indított, melyeknek tárgya, hogy a közelmúltban hozott két magyar intézkedés – az élelmiszerláncok által fizetendő felügyeleti díj, illetve a dohánytermékek kereskedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulás – összhangban áll-e az uniós állami támogatási szabályokkal. Egyúttal az e címeken fizetendő adók beszedésének felfüggesztését rendelte el. A Bizottság tavaly kezdett átfogó vizsgálatot a nevezett két intézkedés elemzésére, hatásainak feltárására. Mindkét esetben az aggasztónak találja, hogy a meredeken progresszív kulcsokat alkalmazó terhek jogosulatlan szelektív előnyt biztosítanak versenytársaikkal szemben azoknak a vállalatoknak, amelyek árbevétele alacsony. A két intézkedés ezért – hatását tekintve – tiltott állami támogatásnak (EUMSz 107. cikk) minősülhet, amely sértheti az Unió jog- és értékrendjét.

Lásd még:

2015. július 15. (The New York Times)
EU State Aid Regulators Order Hungary to Suspend Two Tax Measures

2015. július 15. (az Európai Bizottság sajtóközleménye)
Állami támogatás: A Bizottság két részletes vizsgálatot indít a magyarországi élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohánytermék-értékesítést terhelő adó ügyében